Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công việc tổ chức xây dựng Đảng | Tin tức tiền tiến nhất 24h – lướt web Lao Động trực tuyến | Toppick

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công việc tổ chức xây dựng Đảng | Tin tức tiền tiến nhất 24h – lướt web Lao Động trực tuyến | Toppick.Vn

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu tiến hành 3 “không” trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công việc tổ chức xây dựng Đảng: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Ngày 30.10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong tháng 10 năm 2020.

thời hạn tới, trong bối cảnh vừa phải hoàn thành chương trình công việc năm, chương trình công việc của nhiệm kỳ, tham gia sẵn sàng tổ chức Đại hội XIII của Đảng, ông Phạm Minh Chính yêu cầu toàn Ngành cần tiếp tục tiến hành tốt công việc phòng, chống dịch căn bệnh COVID-19; khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt, thiên tai gây ra, góp thêm phần ổn định cuộc sống đời thường người dân. song song tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy những cấp giao.

Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh Ngô Khiêm
Ông Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương. Hình ảnh Ngô Khiêm

một số trong mỗi nhiệm vụ rõ ràng được trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh. Đó là:

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công việc sẵn sàng và tổ chức đại hội đảng bộ những cấp vừa qua; kiện toàn những chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan giang sơn nhiệm kỳ năm nhâm thìn-2021, song song sẵn sàng nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV.

sẵn sàng thật tốt những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Trong số đó: tư vấn Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện những dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII; hoàn thành Quy chế bầu cử, Quy chế thao tác làm việc và những nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường công việc kiểm tra, đôn đốc tiến hành hoàn thành đúng tiến độ và quality những nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại theo chương trình, kế hoạch, quyết nghị năm 2020 về công việc xây dựng Đảng; Trong số đó, tập trung hoàn thành những đề án report Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy những cấp.

Tiếp tục làm tốt công việc bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tăng cường công việc đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của những quyền năng thù địch.

tiến hành trang nghiêm, có hiệu suất cao Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết tịch thu, huỷ bỏ những đưa ra quyết định không đúng về công việc cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá thể lợi dụng quyền lực vô thượng để tiến hành những hành vi sai trái trong công việc cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa truyền thống không chạy chức, chạy quyền.

tăng nhanh tuyên truyền về kết quả, thành công của đại hội đảng bộ những cấp góp thêm phần tạo khí thế sục sôi chào mừng Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền việc thảo luận, lấy chủ kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo những văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. song song, sẵn sàng chấm sơ khảo, chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020.

Mỗi cán bộ, công chức rất cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công việc cho cá thể, cơ quan, đơn vị và tiếp tục hình thành người chơi dạng sắc tốt đẹp của người cán bộ làm mướn việc tổ chức xây dựng Đảng: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, kiểu mẫu, tinh thông”, song song tiến hành 3 không trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công việc tổ chức xây dựng Đảng: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Tích cực xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong trắng, vững mạnh.

Keyword : Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công việc tổ chức xây dựng Đảng | Tin tức tiền tiến nhất 24h – lướt web Lao Động trực tuyến | Toppick.Vn

source: http://toppick.vn/

Cùng Tham Gia Hội Săn Mã Giảm Giá Tại: https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/

Tư Vấn Tài Chính tại đây : http://toppick.vn/tin-tuc/tin-nong-trong-ngay/

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời