Chưa tận dụng tốt ưu đãi của những FTA | toppick.vn

Chưa tận dụng tốt ưu đãi của những FTA | toppick.vn

Trị giá xuất nhập khẩu thân Việt Nam và Trung Quốc tăng cao gấp 16 lần trong thời đoạn 2004-2019 (từ 7,2 tỷ USD lên 116,9 tỷ USD).

report Kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai những hiệp nghị dịch vụ thương nghiệp tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” của Đoàn giám sát UBTV cho thấy nhiều vấn đề liên quan tới công việc hội nhập dịch vụ thương nghiệp của Việt Nam.

Chưa đạt mong đợi

report cho thấy thêm, tính tới hết năm 2019, Việt Nam đã ký kết 13 FTA và đang thương thuyết 3 FTA . Trong số 13 FTA đã ký kết, có 12 FTA đã có hiệu lực thực thi so với Việt Nam thuộc phạm vi của chuyên đề giám sát , gồm 1 FTA thế hệ thế hệ là hiệp nghị CPTPP đã được Quốc hội phê chuẩn chỉnh trong năm 2018.

Tính từ lúc năm 2004 tới nay, vận tốc tăng bình quân xuất nhập khẩu hàng hóa thân Việt Nam và những nhà đầu tư dịch vụ thương nghiệp FTA đều đạt tới mức nhì con số. Trong số đó, Chile, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là 4 nhà đầu tư có vận tốc tăng trị giá xuất nhập khẩu trung bình năm cao hơn đôi mươi%.

Sau 15 năm, buôn bán với Trung Quốc tăng gấp 16 lần
Tham gia những hiệp nghị giúp Việt Nam không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu. Hình ảnh: Lương Bằng

ví dụ, thị trường Chile có vận tốc tăng xuất nhập khẩu bình quân tối đa thời đoạn 2014-2019, với vận tốc tăng 21,6%/năm, Trong số đó năm 2014 có mức tăng tối đa đạt 66,2%. tuy nhiên có vận tốc tăng cao nhưng tỷ trọng xuất nhập khẩu thân nhì quốc gia trong trị giá xuất nhập khẩu chung của Việt Nam chỉ chiếm một phần nhỏ, chưa tới 1%.

Riêng trị giá xuất nhập khẩu thân Việt Nam và Trung Quốc tăng cao, gấp 16 lần, trong thời đoạn 2004-2019 (từ 7,2 tỷ USD lên 116,9 tỷ USD). Đây cũng là nhà đầu tư dịch vụ thương nghiệp có trị giá xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao trong trị giá xuất nhập khẩu chung của toàn quốc (chiếm 19,7% trong năm 2019). “Việt Nam luôn luôn trong tình trạng thâm hụt cán cân dịch vụ thương nghiệp (nhập siêu) với Trung Quốc với trị giá nhập siêu lớn, tăng từ một,72 tỷ USD trong năm 2004 lên tới 34 tỷ USD trong năm 2019”, report giám sát cảnh báo.

Trao đổi dịch vụ thương nghiệp thân Việt Nam và những nhóm nhà đầu tư dịch vụ thương nghiệp FTA bao hàm: ASEAN, Liên minh kinh tế tài chính Á – Âu, CPTPP có vận tốc tăng trung bình xấp xỉ khoảng 11% trong thời đoạn 2004-2019.

“Mức tăng xuất nhập khẩu thân Việt Nam và những nhà đầu tư này còn có Xu thế giảm dần qua những năm và thấp rất là nhiều so với những nhà đầu tư dịch vụ thương nghiệp nhóm đầu”, đoàn giám sát cảnh báo.

vận tốc tăng xuất nhập khẩu thân Việt Nam và Úc – New Zealand đạt tới mức thấp nhất trong số những nhà đầu tư dịch vụ thương nghiệp FTA với mức tăng trung bình là 9,1%/năm. Trong năm 2005, vận tốc tăng xuất nhập khẩu thân Việt Nam và Úc – New Zealand đạt tới mức tối đa là 32,8%, trong khi đó trong năm 2009, xuất nhập khẩu thân Việt Nam với nhì nhà đầu tư dịch vụ thương nghiệp đó lại giảm mạnh 35,6% và là mức giảm sâu nhất trong cả thời đoạn 2004-2019.

nhìn bao quát, report Review: Nhờ có những FTA, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng tốt nhưng chưa đạt tới mức mong đợi, còn phụ thuộc nhiều vào những thị trường truyền thống lịch sử. Hình như, tác động của đại dịch Covid-19 cũng làm giảm tác động tích cực của những FTA tới xuất khẩu của Việt Nam.

Như so với CPTPP, trong 8 tháng đầu xuân năm thế hệ 2020, xuất khẩu của Việt Nam chỉ tăng với nhì nhà đầu tư CPTPP chưa xuất hiện FTA trước đó là Canada và Mexico, Trong số đó xuất khẩu sang Canada đạt 2,689 tỷ USD, tăng 4,1% và xuất khẩu sang Mexico đạt 2,039 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu sang phần lớn những nhà đầu tư khác đều giảm, như xuất khẩu sang Nhật game thủ dạng đạt 12,458 tỷ USD, giảm 6,5%, xuất khẩu sang Chile đạt 601 triệu USD, giảm 7,4%, xuất khẩu sang Peru đạt 180 triệu USD, giảm tới đôi mươi,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tuy nhiên, theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, xuất khẩu của Việt Nam sang những nước nhà đầu tư, nhất là những nước thành viên CPTPP, EU sẽ tăng trở lại.

Sau 15 năm, buôn bán với Trung Quốc tăng gấp 16 lần
Còn nhiều thời cơ cho hàng xuất khẩu Việt Nam xâm nhập thị trường rộng lớn.

Cần tận dụng tốt ưu đãi

Mức độ tận dụng ưu đãi thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quan trọng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo những FTA có Xu thế tăng qua những năm. Trong thời đoạn 2015-2018, những FTA có mức độ tận dụng ưu đãi thể hiện trải qua việc áp dụng những quy tắc xuất xứ và giấy chứng thực xuất xứ trong số FTA cao như hiệp nghị AANZFTA (47,78%), hiệp nghị ATIGA (mẫu D – 46,63%), hiệp nghị VN-EAEU FTA (43,65%), AIFTA đạt 65%.

Việc tận dụng những ưu đãi có được từ những hiệp nghị trọn vẹn cũng có thể còn tăng nếu Việt Nam nâng cao giá trị ngày càng tăng trên hàng hóa xuất khẩu bằng việc đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đầu vào, chuyển từ tối ưu sang sản xuất những món đồ có giá trị hàm lượng khoa học và sáng tạo cao.

Trên phương diện những ngành hàng, nhiều món đồ có tỷ trọng sử dụng C/O đạt từ 92-100% trong số FTA như: ngô, tiểu mạch, giấy những loại, phân bón, ô tô tải, 1 trong các mỗi thành phầm sắt thép, những thành phầm giầy dép, dệt may,… đó là những ngành hàng có lợi thế của Việt Nam, tuy nhiên giá trị xuất khẩu chưa cao.

Phần lớn những món đồ trên như dệt may, da giầy, gỗ và những thành phầm gỗ, thậm chí sắt thép, việc tận dụng ưu đãi là khá khác lạ ở những thị trường không giống nhau.

“Như thành phầm dệt may trọn vẹn cũng có thể tận dụng rất tốt ở thị trường Australia và New Zealand, Nhật game thủ dạng, Hàn Quốc, nhưng lại không áp dụng được ở những nước như Ấn Độ và khối ASEAN do món đồ này không phải là thế mạnh của dệt may Việt Nam”, report giám sát Review.

Hình như, đoàn giám sát cảnh báo cũng cũng có thể có nhiều món đồ “mức độ tận dụng ưu đãi khá thấp” tại hồ hết những thị trường cần được nâng cao thêm giống như những loại máy móc, tranh bị, phụ tùng (29,04%), điện thoại chạm màn hình và linh phụ kiện điện thoại chạm màn hình (2,78%), phương tiện (25,33%).

Tuy nhiên, report giám sát ghi nhận số liệu do những đơn vị viện trợ cũng cho thấy hầu như FTA có tỷ trọng tận dụng những ưu đãi thuế quan của hàng xuất khẩu Việt Nam “được nâng cao dần qua những năm” (năm sau cao hơn năm trước đó).

đương đầu nhiều vụ kiện chống bán phá giá, trợ cấp

Theo report giám sát, hàng năm Việt Nam cũng phải đương đầu với quá nhiều những vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp. Tính tới 5/2020, Việt Nam phải đương đầu với 174 vụ việc phòng vệ dịch vụ thương nghiệp do quốc tế áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, gồm 98 vụ việc khảo sát chống bán phá giá, 19 vụ việc khảo sát chống trợ cấp, 23 vụ việc khảo sát chống trốn tránh và 34 vụ việc tự vệ.

Chỉ riêng năm tháng đầu xuân năm thế hệ 2020, Bộ công thương nghiệp xử lý 10 vụ việc phòng vệ dịch vụ thương nghiệp do quốc tế khởi xướng khảo sát với hàng hóa Việt Nam, song song tiếp nhận xử lý 3 vụ việc có nguy hại bị khảo sát. những quốc gia khảo sát áp dụng những cách thức phòng vệ dịch vụ thương nghiệp với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhiều nhất là Hoa Kỳ (34 vụ), Ấn Độ (26 vụ), Thổ Nhĩ Kỳ (21 vụ), Canada và Úc tuần tự 15 và 11 vụ việc.

Lương Bằng

‘Tín chỉ' trong tay, ra đường cao tốc dự cuộc đua lớn

‘Tín chỉ’ trong tay, ra đường cao tốc dự cuộc đua lớn

Đạt những tín chỉ về tiêu chuẩn chỉnh unique, hưởng lợi thế EVFTA, những nông sản chủ lực của Việt Nam như gạo, trái cây, cafe, thủy sản… ồ ạt xuất sang thị trường EU.

từ khóa: Chưa tận dụng tốt ưu đãi của những FTA

Cùng Tham Gia Săn Mã Giảm Giá Tại: https://shorten.asia/xxGtxJcM

Trả lời

WIN365 nhà cái thể thao uy tín háng đầu Việt Nam