Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Quán triệt thâm thúy bài học “dân là gốc” | Tin tức tiền tiến nhất 24h – lướt web Lao Động trực tuyến | Toppick

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Quán triệt thâm thúy bài học “dân là gốc” | Tin tức tiền tiến nhất 24h – lướt web Lao Động trực tuyến | Toppick.Vn

một trong các mỗi bài học sau 5 năm tiến hành quyết nghị Đại hội XII đó là quán triệt thâm thúy, tiến hành tráng lệ ý kiến “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc thay đổi.

Nhiệm kỳ Đại hội XII có nhiều dấu ấn nổi trội

Sáng 30.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

trình diễn chuyên đề: Thông tin về những nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó quản trị Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết thêm Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – cải tiến và phát triển”.

Ông Linh cho hay, Dự thảo report Chính trị trình Đại hội XIII gồm 15 mục lớn với 15 vấn đề lớn. Cấu trúc này giúp trình diễn một cách logic, thể hiện những tính kế thừa thân những phần với nhau. đó là những vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát.

Trong report Chính trị Reviews được kết quả tiến hành quyết nghị Đại hội XII, dung mạo giang sơn… đặc biệt quan trọng phần tổng kết Reviews này, Reviews một cách khách quan, có tầm bao quát của giang sơn. Trước hết là tình hình giang sơn sau 5 năm qua và dung mạo giang sơn sau 35 năm thay đổi.

Ông Linh nêu những số liệu thể hiện sự cải tiến và phát triển của nền tài chính VN như: vận tốc tăng trưởng tài chính trong 5 năm, từ thời khắc năm 2016-2019 VN đạt tăng trưởng 6,8%. Quy mô nền tài chính so với năm 2015 tăng 1,4 lần. Thu nhập bình quân GDP/người tăng, chỉ số lạm phát được kiểm soát.

PGS.TS Phạm Văn Linh cho hay, tổng quát lại, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua không ít khó khăn, thử thách, tiến hành thắng lợi những tiềm năng trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. giang sơn tiếp tục cải tiến và phát triển nhanh và khá toàn vẹn trên nhiều nghành nghề dịch vụ, tạo nhiều dấu ấn nổi trội.

tài chính mô hình lớn ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong các mỗi nền tài chính tăng trưởng tối đa khu vực và toàn thế giới; sức tuyên chiến đối đầu, tiềm lực và quy mô nền tài chính được nâng lên. công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối hệ thống chính trị được đặc biệt quan trọng quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó quản trị Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về những nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Hình ảnh T.Vương

Tuy nhiên, sát bên những thành tựu đạt được, chúng ta cũng đều phải sở hữu nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc hoàn thiện thiết chế; thay đổi quy mô tăng trưởng; thay đổi giáo dục và tập huấn; công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Những hạn chế, khuyết đặc điểm đó đỏi hỏi toàn Đảng phải tráng lệ nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo giang sơn cải tiến và phát triển nhanh, kiên cố theo triết lý xã hội chủ nghĩa.

5 bài học kinh nghiệm

Theo PGS.TS Phạm Văn Linh, sau 5 năm tiến hành quyết nghị Đại hội XII của Đảng, rút ra một vài kinh nghiệm.

Đó là, đặc biệt quan trọng chú trọng công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ; nâng cao tích điện lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hoá trong nội bộ, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí… công việc cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”…

nhì là, quán triệt thâm thúy, tiến hành tráng lệ ý kiến “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc thay đổi; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự khởi nguồn từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Ba là trong lãnh đạo, lãnh đạo, điều hành, tổ chức tiến hành phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành vi ác độc, năng động, sáng tạo…

tư là, xây dựng tương đương thiết chế cải tiến và phát triển, đảm bảo hài hoà thân kế thừa và thay đổi, ổn định và cải tiến và phát triển; thân thay đổi tài chính và chính trị, văn hoá, xã hội…

Năm là hành động phân tích, thâu tóm, dự báo đúng tình hình, không để thụ động bất thần; kiên quyết bảo vệ độc lập độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường xung quanh hoà bình, ổn định để cải tiến và phát triển giang sơn.

Cũng theo PGS.TS Phạm Văn Linh, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc thay đổi, 30 năm tiến hành Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về chủ nghĩa xã hội và đoạn đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN ngày càng được xác định rõ hơn và từng Cách được hiện thực hoá.

giang sơn đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vẻ vang, cải tiến và phát triển mạnh mẽ và uy lực, toàn vẹn so với những năm trước đó thay đổi. Quy mô, trình độ chuyên môn nền tài chính được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và ý thức được nâng cao rõ rệt. giang sơn ta chưa khi nào có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này.

“Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử vẻ vang là thành phầm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, xác định đoạn đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của VN là phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế cải tiến và phát triển của thời đại; xác định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là yếu tố nhất đưa ra quyết định thắng lợi của cách mệnh Việt Nam” – PGS.TS Phạm Văn Linh nhấn mạnh.

Keyword : Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Quán triệt thâm thúy bài học “dân là gốc” | Tin tức tiền tiến nhất 24h – lướt web Lao Động trực tuyến | Toppick.Vn

source: http://toppick.vn/

Cùng Tham Gia Hội Săn Mã Giảm Giá Tại: https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/

Tư Vấn Tài Chính tại đây : http://toppick.vn/tin-tuc/tin-nong-trong-ngay/

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời