fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Kinh nghiệm kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực là gì? Vai trò của phòng quản trị NNL

Khiêm Nguyễn Level 1
.
3 min read

Trong bài viết này hãy cùng Kenh68.net tìm hiểu về quản trị nguồn nhân lực là gì? Cũng như một số vấn đề xoay quanh quản trị nguồn nhân lực.

Khái niệm quản trị nguồn nhân lực (HR là gì)?

quản lý nguồn nhân lực là gì

Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách & hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển cũng như duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên.

Sự khác nhau giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nhân sự

 • Quan điểm về triết lý nhân viên: Lao động là yếu tố chi phí đầu vào
 • Mục tiêu quan tâm hàng đầu: Lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp
 • Quan hệ giữa nhân viên và chủ DN: Quan hệ thuê mướn
 • Cơ sở của năng suất, chất lượng: Công nghệ, kỹ thuật và quản trị
 • Định hướng hoạt động: Ngắn hạn và trung hạn
 • Mối quan hệ giữa chiến lược, chính sách quản trị con người với chiến lược, chính sách kinh doanh của DN: Phục vụ cho chiến lược, chính sách kinh doanh của DN

Quản trị nguồn nhân lực

 • Quan điểm về triết lý nhân viên: Con người là vốn quý, NNL cần được phát triển và đầu tư
 • Mục tiêu quan tâm hàng đầu: Cả lợi ích của tổ chức và nhân viên
 • Quan hệ giữa nhân viên và chủ DN: Quan hệ hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi
 • Cơ sở của năng suất, chất lượng: Quản trị chất lượng NNL và công nghệ, kỹ thuật
 • Định hướng hoạt động: Dài hạn
 • Mối quan hệ giữa chiến lược, chính sách quản trị con người với chiến lược, chính sách kinh doanh của DN: Phối hợp với chiến lược chính sách

Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

Dưới đây sẽ là một số mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực bạn có thể tham khảo qua bao gồm:

 • Giúp tổ chức đạt được mục tiêu đề ra
 • Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
 • Người lao động được đào tạo và có động cơ tốt
 • Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên
 • Tuân thỉ pháp luật và đạo đức sử dụng lao động

Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực (HR)

Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực (HR)

 • Thiết lập hoặc tham gia thiết lập quy chế, chính sách, quy chế làm việc các phòng ban, quy chế tuyển dụng nhân viên, quy chế kỷ luật lao động, chính sách chế độ lương bổng, phụ cấp. phúc lợi, khen thưởng, thăng tiến, chính sách đào tạo
 • Thực hiện và phối hợp các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Thu hút, phát triển và duy tri nguồn nhân lực
 • Tư vấn cho các cấp quản trị khác về kỹ năng quản trị nguồn nhân lực
 • Kiểm tra giám sát các bộ phận khác thực hiện các quy định của doanh nghiệp về quan trị guồn nhân lực

*Nguồn: Kenh68.net

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.