fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Tiếng Anh, Kỹ năng tiếng Anh, Ngoại ngữ

Phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả cho người mới

Phạm Thương Level 7
.
28 min read

Nếu bạn vừa mới bắt đầu học tiếng Anh, trước hết bạn cần phải biết một số quy tắc cơ bản của ngôn ngữ này. Việc phát triển một nền móng ngữ pháp Tiếng Anh vững chắc không chỉ giúp bạn tạo ra được những câu hoàn chỉnh, mà nó còn giúp bạn có thể phát triển được kỹ năng giao tiếp của bản thân một cách dễ dàng hơn, kể cả trong việc nói và viết Tiếng Anh. Vậy cần học ngữ pháp tiếng Anh như thế nào là hiệu quả nhất. Cùng theo dõi với Toppick.vn tại bài viết này để tìm ra phương pháp học ngữ pháp đúng đắn nhé!

…. ngữ pháp tiếng Anh quan trọng như thế nào?

Có rất nhiều quan điểm đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh. Có nhiều người cho rằng học ngữ pháp tiếng Anh không quan trọng và không cần thiết. Đặc biệt là khi học giao tiếp, học nghe hay các chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế. Họ cho rằng, ngữ pháp tiếng Anh có thể được dần dần tích lũy qua giao tiếp, qua nghe và ôn luyện các chứng chỉ. Bởi thế họ đã bỏ qua ngữ pháp tiếng Anh hoặc không tập trung học ngữ pháp trước đó. Họ tin rằng cách này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ học tập.

Tuy nhiên, việc này làm cho quá trình học ngữ pháp tiếng Anh không hiệu quả. Nó làm bạn mất nhiều thời gian hơn. Và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tiếng Anh của bạn.

Tại sao ngữ pháp tiếng Anh lại cần thiết, và nên học ngữ pháp tiếng Anh khi nào và học như thế nào?

Nếu so sánh học tiếng Anh với việc xây một ngôi nhà, thì ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò là nền móng và khung nhà. Móng và khung chắc thì nhà sẽ xây được cao. Và theo thứ tự thì móng và phần khung phải là là phần được xây dựng đầu tiên. Khi nó đã chắc rồi. Dù bạn có muốn xây hay mở rộng thêm nhiều những chi tiết thiết kế khác thì ngôi nhà vẫn kiên cố. Đó là điều tất yếu…

Qua đây có thể khẳng định chắc chắn một điều… Hãy bắt đầu học tiếng Anh bằng việc học và củng cố ngữ pháp. Đó là cách bạn đặt nền tảng vững chắc trong quá trình học tiếng Anh của mình.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Thành phần câu cơ bản trong tiếng Anh

Câu tiếng Anh được tạo dựng nên bởi 5 thành tố cơ bản gồm:

 • Chủ ngữ (Subject = S)
 • Động từ (Verb = V)
 • Tân ngữ (Object = O)
 • Bổ ngữ (Compliment = C)
 • Trạng ngữ (Adverbial = A)

1. Cấu trúc: S + V

– Ta sẽ bắt gặp một số câu chỉ có duy nhất chủ ngữ và động từ.

Eg: It is raining. (Trời đang mưa.)

S       V

– Những động từ trong cấu trúc câu này thường là những nội động từ (hay còn gọi là những động từ không cần tân ngữ đi cùng.)

2. Cấu trúc: S + V + O

– Đây là cấu trúc rất thông dụng và hay gặp trong tiếng Anh.

Eg: I  like   cats. (Tôi thích mèo.)

S    V     O

– Động từ trong cấu trúc này thường là những ngoại động từ (Hay còn gọi là những động từ bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm.)

3. Cấu trúc: S + V + O + O

Eg: She gave me a gift. (Cô ấy đã đưa cho tôi một món quà.)

S     V     O    O

– Khi trong câu có 2 tân ngữ đi liền nhau thì sẽ có một tân ngữ được gọi là tân ngữ trực tiếp (Trực tiếp tiếp nhận hành động), và tân ngữ còn lại là tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp tiếp nhận hành động)

Trong ví dụ trên, thì “me” sẽ là tân ngữ gián tiếp và “a gift” sẽ là tân ngữ trực tiếp. Vì hành động ở đây là “gave” (đưa – cầm cái gì đó bằng tay và đưa cho ai đó) -> Vậy chỉ có thể cầm “món quà” và “đưa” cho chủ thể là “tôi” nên “món quà” là tân ngữ trực tiếp tiếp nhận hành động, còn “tôi” là tân ngữ gián tiếp không trực tiếp tiếp nhận hành động.

4. Cấu trúc: S + V + C

Eg:  She looks tired. (Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.)

– Bổ ngữ có thể là một danh từ, hoặc một tính từ, chúng thường xuất hiện sau động từ . Chúng ta thường gặp bổ ngữ khi đi sau các động từ như:

+ TH1: Bổ ngữ là các tính từ thường đi sau các động từ nối (linking verbs):

Ví dụ:

S

V (linking verbs)

C (adjectives)

1. She

feels/looks/ appears/ seems

tired.

2. It

becomes/ gets

colder.

3. This food

tastes/smells

delicious.

4. Your idea

sounds

good.

5. The number of students

remains/stays

unchanged.

6. He

keeps

calm.

7. My son

grows

older.

8. My dream

has come

true.

9. My daughter

falls

asleep.

10. I

have gone

mad.

11. The leaves

has turned

red.

+ TH2: Bổ ngữ là một danh từ đi sau các động từ nối (linking verbs)

Ví dụ:

S

V(linking verbs)

C (nouns)

1. He

looks like

a baby

2. She

has become

a teacher

3. He

seems to be

a good man

4. She

turns

a quiet woman

+ TH3: Bổ ngữ là các danh từ chỉ khoảng cách, thời gian hay trọng lượng thường gặp trong cấu trúc: V + (for) + N (khoảng cách, thời gian, trọng lượng)

Ví dụ:

S

V

C (Nouns)

1. I

walked

(for) 20 miles.
2. He

waited

(for) 2 hours.
3. She

weighs

50 kilos
4. This book

costs

10 dollars
5. The meeting

lasted

(for) half an hour.

5. Cấu trúc: S + V + O + C

Eg: He considers himself an artist. (Anh ta coi bản thân anh ta là một nghệ sĩ.)

S          V          O           C

– Bổ ngữ trong cấu trúc câu này là bổ ngữ của tân ngữ. Và thường đứng sau tân ngữ.

Cấu trúc và cách dùng các thì trong tiếng anh

1. Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present):
 • S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe)
 • S + do/does + V + O (Đối với động từ thường)

Dấu hiệu nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng:

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên. Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.
 • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại. Ex: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning.
 • Lưu ý : Thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.
 • Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người : Ex : He plays badminton very well
 • Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous): S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết: now, right now, at present, at the moment,……….

Cách dùng:

 • Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại. Ex: The children are playing football now.
 • Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS. Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember –
 • Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần). Ex: He is coming tomrow

Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,…

Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson? Khi học tiếng anh online, bạn có thể đọc thêm về cách chia thì trong tiếng anh.

3. Thì quá khứ đơn (Simple Past): S + was/were + V_ed + O

Dấu hiệu nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

 • When + thì quá khứ đơn (simple past)
 • When + hành động thứ nhất
4. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): S + was/were + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING. While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive)

5. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O

Dấu hiệu nhận biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

 • Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
 • Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.
 • Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với i since và for.
 • Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.
 • For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.
6. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous): S + have/ has + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect): S + had + Past Participle + O

Dấu hiệu nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Pas Perfect Continuous): S + had + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

9. Tương lai đơn (Simple Future): S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách dùng:

 • Khi bạn đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
 • Khi bạn chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
 • Khi bạn diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous): S + shall/will + be + V_ing+ O

Dấu hiện nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Cách dùng:Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

 • CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặc
 • CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING
11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect): S + shall/will + have + Past Participle

Dấu hiệu nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before)

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous): S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Chiến lược học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản không hề đơn giản. Bạn sẽ cần phải cần nhiều thời gian để luyện tập với nó. Vì thế đừng chỉ áp dụng 1, 2 ngày không thấy hiệu quả rồi từ bỏ. Hãy kiên trì thực hiện thì mới thu về kết quả tốt nhé.

1. Hãy xác định mục tiêu rõ ràng

mục tiêu học ngữ pháp tiếng Anh

Khi bạn xác định rõ mục tiêu học của mình là gì, tức là bạn đã tạo động lực để bạn cố gắng, quyết tâm. Ngoài ra bạn sẽ biết được đâu là phương pháp học phù hợp để mang lại kết quả tốt. Mỗi người sẽ có một mục đích học ngữ pháp tiếng Anh khác nhau. Chẳng hạn, như muốn đạt điểm cao trong các bài thi trên lớp, để hỗ trợ trong công việc giúp sớm thăng tiến.. Hay chỉ vì bản thân bạn muốn đọc được những quyển sách, tiểu thuyết tiếng Anh mà mình yêu thích… Nếu trong quá trình học bạn có một phút chán nản, có ý định bỏ cuộc thì hãy nhớ ngay đến mục tiêu ban đầu. Nó sẽ thôi thúc bạn tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt mọi việc.

2. Đọc, nghe tiếng Anh thật nhiều

học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Nếu bạn muốn học tốt ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (Basic English grammar) thì hãy đọc tiếng Anh thật nhiều. Bạn có thể đọc trên blog, đọc  truyện tranh, báo, tạp chí, sách, … Để không nhàm chán, bạn hãy tìm đọc những chủ đề, nội dung mà bản thân yêu thích, để tăng phần hứng thú.

Khi đọc, bạn cần chú ý đến cấu trúc câu, cách sử dụng thì, từ mà tác giả đã dùng. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao trình độ ngữ pháp tiếng Anh nhanh chóng.

Bạn cũng nên thường xuyên nghe tiếng Anh. Bạn có thể nghe qua radio, các bản tin tiếng Anh, phim,… để sưu tập những cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong giao tiếp. Một cách tự nhiên nó giúp khả năng phản xạ của bạn tốt hơn. Đọc và luyện nghe tiếng Anh nhiều là cách học ngữ pháp tiếng Anh đơn giản, nhưng luôn mang lại kết quả hiệu quả bất ngờ đó.

3. Học ngữ pháp tiếng Anh phải đi đôi với thực hành

học ngữ pháp tiếng Anh thường xuyên

Hãy thực hành viết mỗi ngày nếu muốn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của mình. Hãy tự mình viết ra một đoạn văn hay mẩu chuyện từ các câu, từ và cấu trúc đã học. Điều này khiến bản thân bạn thích thú, phấn khởi về những thành quả mà mình tự làm được. Nhớ sau khi viết xong nên đọc lại và tìm người có kinh nghiệm sửa lỗi, từ đó mới biết được lỗi sai và khắc phục.

Nếu bạn thấy việc học ngữ pháp tiếng Anh một mình khá nhàm chán, hãy cùng học nhóm với hội bạn thân. Hoặc tham gia một khóa học tại trung tâm Anh ngữ uy tín để các giảng viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn cho bạn phương pháp học ngữ pháp hiệu quả hơn

Khi bạn đã nắm được phương pháp thì ngay bây giờ hãy lập cho mình một chiến lược học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản phù hợp. Và hãy cố gắng tuân thủ đúng lịch học, kiên trì mỗi ngày dành ít nhất 30 phút để học. Như thế bạn mới đạt mục tiêu ban đầu đề ra.

Bật mí… các bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh cho người mới

1. Học ngữ pháp tiếng Anh qua sách, truyện

Bạn nên đọc sách báo, truyện tiếng Anh của trẻ em. Bạn có thể mua những quyển truyện vui song ngữ để vừa đọc giải trí. Bạn sẽ ghi nhớ luôn những cấu trúc ngữ pháp được sử dụng bên trong đó. Và đừng quên ghi chú lại vào một quyển sổ nhỏ mang bên mình để áp dụng khi cần nhé.

2. Đọc thật nhiều loại tài liệu

Bằng cách xem các tài liệu nước ngoài, bạn sẽ nâng cao được trình độ ngữ pháp của mình. Tác giả vận dụng ngữ pháp như thế nào, và bạn sẽ học được từ họ rất nhiều đó.

Hãy đọc các thể loại với phong cách viết khác nhau, như văn học cổ điển, tiểu thuyết giả tưởng, bài luận, bài báo, tiểu sử… Chú ý đến cấu trúc câu, trật tự từ, chính tả và những sáng tạo ngôn ngữ của các tác giả. Việc đọc các tài liệu này cũng giúp bạn nâng cao trình độ viết tiếng Anh của mình. Vì khi đọc nhiều, bạn sẽ học được cách sử dụng các từ, câu,… một cách khoa học nhất.

Bạn hãy tạo cho mình thói quen nghe đài, nghe bản tin tiếng Anh mỗi ngày. Đó là cách để bạn sưu tập những cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong văn nói. Từ đó, áp dụng vào quá trình giao tiếp tiếng Anh của mình.

3. Học ngữ pháp tiếng Anh với nguyên tắc 80/20

Nguyên lý 80/20 nghĩa là 80% những gì bạn đạt được đều xuất phát từ 20% những cái quan trọng. Ví dụ, 80% thời gian bạn mặc quần áo thì bạn chỉ mặc có 20% quần áo trong tủ thôi. Tiếng Anh cũng như thế, bạn không thể nào hiểu hết tất cả ngữ pháp trong thời gian ngắn. Vì thế để đạt 80% chất lượng học ngữ pháp tiếng Anh thì bạn nên tập trung vào 20% ngữ pháp quan trọng nhất.

4. Học ngữ pháp qua lỗi sai

Chắc bạn đã từng nghe câu nói “Thất bại là mẹ thành công”.  Đúng vậy có thất bại, có lỗi sai thì người ta mới nhớ đến, và nhớ sâu để rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng để rút kinh nghiệm thì mình cần phải biết được mình sai ở đâu, chỗ nào. Trong tiếng Anh cũng thế, càng làm sai và sửa lại, rút kinh nghiệm thì bạn càng nhớ lâu ngữ pháp Tiếng Anh. Ngoài ra, để học lỗi sai này thì bạn có thể tham khảo một số trang web hỗ trợ việc sửa lỗi sai này. Khi đó, việc học ngữ pháp tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng hơn đúng không nào.

5. Học ngữ pháp bằng cách sáng tạo câu chuyện vui

Học và học thì thật sự rất chán. Cứ tuân theo quy tắc mãi thì thật cứng nhắc và không đem lại nhiều hứng thú cho bạn. Vì thế để ít gây ra nhàm chán và không có hứng thú học Tiếng Anh thì bạn nên sáng tạo nghĩa các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh sang tiếng Việt cho thật vui.

Ví dụ, The wizard worked toward the last castle despite the hazard (Mụ phù thủy nỗ lực chạy về tòa lâu đài cuối cùng mặc dù nguy hiểm ) nhưng bạn có thể dịch vui là (tôi là phù thủy, tôi đang nỗ lực để tới lâu đài cuối cùng bất chấp nguy hiểm) =>worked toward : nỗ lực

6. Học online ngữ pháp tiếng Anh qua các trang web miễn phí

Một cách học tiếng Anh hiệu quả khác đó chính là học online qua các trang web miễn phí trên mạng. Dưới đây có một số trang web chất lượng, các bạn tham khảo nhé:

 • English4u.com.vn
 • EnglishGrammar.org
 • English Grammar Secrets
 • UsingEnglish.com
 • Learn English by British Council
 • English Club: Englishclub.com/grammar
 • Perfect English Grammar
 • English Teacher Melanie
 • Grammarly Handbook
 • English grammar exercises by Kaplan

7. Học ngữ pháp qua các trò chơi

Có nhiều trò chơi và ứng dụng online có thể giúp bạn kiểm tra cũng như nâng cao ngữ pháp của mình một cách thú vị. Hãy vừa học mà chơi – chơi mà học. Đó là những trò chơi giáo dục sẽ cho bạn lời giải thích và ví dụ sinh động để bạn hiểu hơn về lỗi sai của mình.

Vừa chơi vừa học là một cách tự học ngữ pháp tiếng Anh vô cùng hiệu quả mà các bạn không thể bỏ qua. Hãy tận dụng những trò chơi tiếng Anh thông minh để học ngữ pháp tiếng Anh nhé!

8. Quan sát khi người khác nói

Khi người khác nói, bạn hãy để ý tới cách họ tạo câu, dùng từ trong câu… Khi đó, bạn sẽ biết cách nói đúng, nói hay, và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.  Đọc nhiều, nghe nhiều sẽ không thể hiệu quả bằng việc bạn tiếp nhận một cách trực tiếp. Khi bạn tham gia một cuộc đối thoại trực tiếp, bạn sẽ tập trung tiếp thu mọi thứ dễ dàng hơn. Tiếng Anh có nhiều nguyên tắc và nhiều ngoại lệ. Vì thế đừng ngần ngại hỏi nếu bạn có thắc mắc nhé.

9. Rèn luyện kỹ năng viết mỗi ngày

Cải thiện ngữ pháp tiếng Anh bằng việc tập viết, sử dụng từ vựng và các quy tắc bạn vừa học. Viết nhật ký, truyện ngắn hay thậm chí trao đổi email với gia đình và bạn bè cũng là cách để bạn nâng cao khả năng của mình. Chú trọng sửa chữa các lỗi bạn hay lặp lại.

Trong quá trình học bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, những vấn đề phức tạp và khó nhớ, nhưng nếu như bạn kiên định với mục tiêu đã đặt ra và có phương pháp học thú vị, hiệu quả thì bạn hoàn toàn có thể chiến thắng. Vì bạn biết, cuối cùng, sự nỗ lực học tiếng Anh của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh có rất nhiều tài liệu mà bạn có thể học được. Tuy nhiên với người mới bắt đầu, bạn cần tập trung vào những tài liệu học trọng tâm giúp bạn nâng cao ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao nhanh nhất.

Gợi ý 5 cuốn sách học ngữ pháp tiếng Anh thiết yếu cho người mới bắt đầu

1.Tiếng Anh Cơ Bản

Cuốn sách tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất về ngữ pháp, giao tiếp tiếng Anh dành cho người mới học. Gồm khoảng 1.500 từ vựng có kèm hình minh họa đi kèm rất dễ nhớ và sinh động.

2. Understanding and Using English Grammar

sách học ngữ pháp tiếng Anh

Cuốn sách bao gồm: workbook, student’s book, file nghe audio…Các bài tập phong phú, đa dạng: từ casual speech đến academic content. Đặc biệt với những bạn còn khó học ngữ pháp tiếng Anh hãy tra cứu đáp án sau cuốn sách nhé.

3. A Practical English Grammar

sách học ngữ pháp tiếng Anh

Bao gồm một quyển ngữ pháp và 2 quyển bài tập có lời giải đi kèm. Cuốn sách được tổ chức mạch lạc. Bao gồm 100 bài tập sắp xếp theo trình độ dễ, khó, trung bình.

4. Longman English Grammar Practice

sách học ngữ pháp tiếng Anh

Cuốn sách trình bày rõ ràng, sắp xếp theo từng chủ đề ngữ pháp. Bài tập minh họa đi kèm các cấu trúc ngữ pháp theo thứ tự trình độ dễ, trung bình, khó phù hợp trình độ của người học.

5. ENGLISH GRAMMAR IN USE

sách học ngữ pháp tiếng Anh

Cuốn sách bao gồm 145 đề mục ngữ pháp thông dụng, trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Trên mỗi trang bên trái là một điểm ngữ pháp được giải thích và trên mỗi trang bên phải có những bài tập để kiểm tra khả năng hiểu bài.

Những lưu ý khi học ngữ pháp tiếng Anh

Quá chú trọng vào công thức

 • Học thuộc lòng công thức là phương pháp học truyền thống và có lẽ hiện đang được rất nhiều bạn áp dụng.
Ưu điểm:
 • Phương pháp này rất hữu hiệu cho các bạn học ngữ pháp chỉ để đi thi với điều kiện bạn thuộc …chính xác. Bạn có thể làm bài với tốc độ “siêu nhân” nếu có một bộ não cũng “siêu nhân” để có thể nhớ hết khối lượng cấu trúc ngữ pháp đồ sộ mà không bị “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Nhược điểm:
 • Khó học, khó nhớ, dễ nhầm lẫn mà một khi nhầm lần thì …thảm rồi!
 • Không linh hoạt, nhất là trong giao tiếp thì khoảng thời gian bạn nhớ ra cấu trúc ngữ pháp, nhớ từ mới rồi bắt đầu tiến hành lắp lắp ghép ghép là quá lâu!
Lời khuyên:
 • Không nên học ngữ pháp tiếng Anh theo kiểu công thức một cách quá cứng nhắc. Thay vì thế, bạn nên học ngữ pháp qua các mẫu câu. Học thuộc lòng một mẫu câu, nhất là những câu hay được sử dụng trong khi giao tiếp sẽ giúp bạn phản xạ nói tiếng Anh tốt hơn, đi thi cũng có thể dễ dàng suy ngược lại công thức từ ví dụ mà mình đã nhớ.

Chỉ học lý thuyết

Bạn thật sai lầm…Suốt ngày cắm đầu vào lý thuyết và chỉ làm những bài tập mang tính bổ trợ cho lý thuyết. Đó là lí do to đùng khiến bạn “hùng hục” học ngữ pháp nhưng vẫn không làm nổi bài tập. Vì các đơn vị ngữ pháp tiếng Anh thường xuất hiện trong các dạng bài tập dưới dạng phức của nhiều đơn vị. Hay dạng đặc biệt, bất quy tắc chứ không đơn thuần như trong lý thuyết.

Cách duy nhất để làm bài tập một cách nhanh và chính xác nhất là bạn phải thực hành thật nhiều, gặp nhiều dạng bài tập thì khi đi thi, bạn sẽ có phản xạ nhanh và chính xác khi gặp trường hợp ấy. Thêm nữa, thực ra số lượng các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh cũng có hạn, cho nên làm càng nhiều thì khi đi thi, xác suất “trúng tủ” của bạn sẽ càng lớn.

Cho rằng không nên học ngữ pháp tiếng Anh?

Mình biết trong những năm gần đây, có rất nhiều ý kiến phê phán việc quá chú trọng vào ngữ pháp, học ngữ pháp tiếng Anh quá sớm. Nhiều ý kiến cho rằng học tiếng Anh thì chỉ nên học giao tiếp, ngữ pháp sẽ làm quá trình nói ngoại ngữ của bạn chậm đi. Thực tế cho thấy đây là một quan niệm sai lầm. Ngôn ngữ nào cũng thế, học ngữ pháp là việc vô cùng quan trọng. Khi mới bắt đầu học, các bạn nên chú trọng vào việc học phát âm sao cho chính xác nhất. Sau đó học ngữ pháp song song với việc áp dụng ngữ pháp ấy vào thực tế. Đó mới là phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả nhất chứ không phải cứ nói bừa mà không theo một cấu trúc ngữ pháp nào cả.

Học ngữ pháp “chết”!

Theo cách học truyền thống, học viên thường viết ra một danh sách các công thức riêng lẻ, chép đi chép lại để ghi nhớ. Các bạn có thể đưa lượng ngữ pháp tiếng Anh ấy vào trí nhớ ngắn hạn nhưng sau một thời gian ngắn bạn quên hết những gì đã học. Bạn nhớ cấu trúc nhưng không thể áp dụng để nói, khi giao tiếp bạn không nhớ nổi mình đã học cái gì. Học tiếng Anh, biết nhiều tiếng Anh mà là nghe không hiểu tiếng Anh là điều đáng buồn nhất. Nếu đang ở trong tình trạng như trên, bạn hãy nhanh chóng thay đổi cách học, đừng để ngữ pháp học rồi lại quên, ngữ pháp không dùng được khác nào ngữ pháp “chết”!

Kết luận

Học ngữ pháp tiếng Anh thực sự rất quan trọng và cần thiết để học tốt tiếng Anh. Nhưng học tốt ngữ pháp không phải dễ dàng khi bắt đầu. Bạn cần phải có một lộ trình học đúng đắn và thực sự kiên trì với nó. Hãy luyện tập hằng ngày để việc học ngữ pháp trở thành thói quen. Và một cách tự nhiên nó sẽ in sâu vào não bộ bạn.

Bạn biết đấy, ngữ pháp tiếng Anh tốt chỉ là tiền đề quan trọng để bạn học tốt các kỹ năng khác. Và từ vựng cũng là một yếu tố không thể thiếu khi học tiếng Anh. Bí quyết học từ vựng tiếng Anh hiệu quả là gì? Các bạn đón đọc bài viết tiếp theo nhé.

Chúc các bạn học tốt!

Biên tập: Mizu Phạm

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.