fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Làm phim

Tạo một hình ảnh động lặp lại liên tục trong After Effects

Việt Vương Level 4
.
1 min read

Lain Acton cho bạn thấy làm thế nào để làm việc với các lớp null để tạo ra một hình ảnh động lặp của các hình dạng cơ bản.

LÀm theo các bước sau đây:

01. Bắt đầu

[​IMG]

Tôi bắt đầu bằng cách tạo ra hai elip trên shape layers với strokes. Tiếp theo, tôi xoay tunnels – Tôi sử dụng một null để xử lý tất cả các phép quay trong phim hoạt hình này. Phải mất chín giây để làm một chu kỳ hoàn chỉnh. Sau đó, tôi cần parent để null.

02. Thêm một hình vuông

[​IMG]

Tiếp theo tôi tạo ra một hình vuông trên shape layer, hoạt hình và các tài sản vị trí, di chuyển nó từ một phía của màn hình. Tôi cũng cần lớp này để luân phiên với các đường hầm , vì vậy tôi có cấp độ gốc đó để null quay.

03. Định hướng

[​IMG]

Tôi muốn giữ sự định hướng của các hình dạng trong suốt, như vậy để làm điều đó tôi đã lấy biểu hiện của chuyển động quay của hình dạng , biến nó thành một tiêu cực và sau đó đặt nó để xoay.

04. Matte effect

[​IMG]

Tôi cũng muốn có hình dạng trông như thể nó đã được ra khỏi một đường hầm và vào khác , chứ không phải là chồng chéo. Để làm điều này , tôi đặt một hiệu ứng mờ , và sử dụng một lớp tiếp theo là mờ.

05. Làm cho nó lặp

[​IMG]

Sau đó tôi nhân đôi layer đó , thay đổi hình dạng , thay đổi màu sắc, bù đắp tất cả các bản sao trên timeline , đảm bảo khung hình đầu tiên và cuối cùng là giống hệt nhau, và các hình ảnh động looped hoàn hảo.

Xem video hướng dẫn:

[​IMG]

Chúc bạn thành công!

Nguồn: designervn.net

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.