fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Excel, Công việc

VLOOKUP – Tìm DATA giữa biển cả mênh mông

Lã Xuân Tùng Level 7
.
2 min read

VLOOKUP từ lâu đã là một ra-đa dò tìm dữ liệu hiệu quả được sử dụng rộng rãi bởi tất cả người dùng Excel trên toàn thế giới, từ trình độ nhập môn đến bậc thầy.

1. Hàm Vlookup trong Excel dùng để làm gì?

Hàm Vlookup trong Excel 2007 dùng để tìm kiếm theo cột.

2. Cú pháp hàm Vlookup trong Excel như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, [Range_lookup])

Trong đó:

  • Lookup_value: là giá trị dùng để tìm kiếm
  • Table_array: là vùng điều kiện để dò tìm lookup_value, cột đầu tiên trong table_array được sử dụng để dò tìm giá trị Lookup_value. Lưu ý là Table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với Lookup_value và cũng có thể cùng tệp tin hoặc khác tệp tin với Lookup_value.
  • Col_index_num: Là cột chỉ định hay còn gọi là số thứ tự cột chứa giá trị được tìm kiếm. Cột đầu tiên của vùng dữ liệu được tính là 1.
  • Range_lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm 2 kiểu 0 và 1.

Range_lookup có hai giá trị là:

TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của Table_array được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
FALSE: Hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn
Bạn có thể không sử dụng giá trị này cũng được.

Ví dụ về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel :

Ví dụ, bạn có 2 sheet với tên gọi là sheet 1 và sheet 2 như sau:

Sheet 1:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 

Sheet 2:

Cách dùng hàm Vlookup trong Excel 

Chúng ta cần lấy giá trị của cột Năm sinh từ sheet 1 sang sheet 2. Khi đó, cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel để dò tìm giá trị năm sinh và cột dò tìm là cột ID (mã nhân viên) của sheet 1

Khi đó, chúng ta đặt hàm Vlookup ở cột Năm sinh của sheet 2 như sau:

  • Dòng 2 =VLOOKUP(A2,Sheet1!A2:C6,3)

Dò tìm giá trị A2 (1) của sheet 2 với vùng chọn là A2:C6 của sheet 1, khi tìm thấy giá trị thì trả về giá trị cột thứ 3 (tức Năm sinh).

  • Dòng 3 =VLOOKUP(A3,Sheet1!A2:C6,3)
  • Dòng 4 =VLOOKUP(A4,Sheet1!A2:C6,3)
  • Dòng 5 =VLOOKUP(A5,Sheet1!A2:C6,3)

Kết quả trả về sheet 2 như sau:

Kết quả sau khi áp dụng hàm Vlookup trong Excel 2007

Chú ý khi sử dụng hàm Vlookup trong Excel :

1. Cột bên trái phải có các giá trị được tham chiếu. Trong ví dụ trên thì ở sheet 2, cột đầu tiên không thể là cột Năm sinh.

2. Bạn không thể có giá trị trùng ở cột ngoài cùng bên trái của vùng tìm kiếm (trong ví dụ trên là sheet 1)

Bạn sẽ không thể có hai ID với giá trị 1 cho quê Bắc Ninh và 1 cho quê Thái Nguyên.

3. Khi đề cập đến bảng tham chiếu, nếu bạn không muốn thay đổi vùng tham chiếu thì có thể sử dụng tham chiếu tuyệt đối và tham chiếu tương đối. Xem thêm cách sử dụng tại đây.

Hy vọng rằng, với ví dụ đơn giản và dễ hiểu trên đây, bạn đã biết cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2007 và thậm chí là trên cả Excel 2010, 2013.

Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!

Nguồn: van.vn

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.