fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Excel, Công việc

Tạo Pivot Table trong dữ liệu ở file Access

Phan Việt Hùng Level 5
.
39 sec read

Trong Excel, Pivot Table là một tính năng rất mạnh trong Excel, một tính năng được áp dụng khá nhiều trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Pivot table cũng hỗ trợ lấy và tạo Pivot Table từ file Access, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Import dữ liệu từ file Access vào Excel bằng cách vào [Ribbon] Data -> Get External Data -> From Access

Pivot Table

Bước 2:

Chọn file Access -> Open

Pivot Table

Bước 3:

Chọn Pivot Table Report -> OK.

Pivot Table

Bước 4:

Chúng ta them những trường thông tin vào để tạo ra Pivot Table như mong muốn tương tự với việc thao tác trên các Pivot Table bình thường

Pivot Table

Nguồn: myexcelonline

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.